Preskočiť na obsah

Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2023 o miestnom poplatku o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Černochov