Preskočiť na obsah

Dôležité kontakty

TIESŇOVÉ VOLANIA:

Integrovaný záchranný systém112
Hasičská a záchranná služba112 alebo 150
Polícia112 alebo 158

Dôležité telefónne čísla:

Smerové číslo Trebišova pri volaní v SR056
Smerové číslo Trebišova pri volaní zo zahraničia   +421 56
Informácie o telefónnych číslach SR     1181
Poruchy na telefónnych prípojkách      12 129
Informácie o mobilných číslach T-mobile  1188
Informácie o mobilných číslach Orange1185
Informácie o tel. číslach všetkých poskytovateľov  1180
Hasičská a záchranná služba 056/672 22 22
Záchranná zdravotnícka služba 056/672 24 44
Červený kríž 056/672 24 95 , 0903 558 942

Pohotovosti:

 Lekárska služba prvej pomci pre deti a dorast
Telefón:            056/666 04 09
Ordinačné hodiny
15:30 – 07:30
Ordinačné hodiny – dni pracovného pokoja
07:30 – 07:30 (nonstop)

Lekárska služba prvej pomoci pre dospelých
Telefón:             056/666 0390
Ordinačné hodiny
16:00 – 07:30
Ordinačné hodiny – dni pracovného pokoja
7:30 – 7:30 (nonstop)

Lekárska služba prvej pomoci stomatologická
Telefón:             056/666 0390
Ordinačné hodiny
16:00 – 19:00
Ordinačné hodiny – dni pracovného pokoja
08:00 – 13:00

Letecká záchranná služba  18 155
Linka záchrany      0850 11 13 13
Hniezdo záchrany  0905 88 82 34
Linka dôvery mládeže Košice  055/622 23 23
Linka dôvery pre prevenciu HIV/AIDS  02/59 36 91 74
Linka detskej istoty výboru Unicef    0800 500 500
Linka detskej dôvery   0800 117 878
Linka detskej dôvery Nezábudka    0850 111 022
Linka dôvery Ministerstva vnútra SR    02/55 57 11 10
Linka dôvery pre toxikomanov   02/54 77 63 79
Linka dôvery pre obete domáceho násilia    0905 463 425
Linka detskej istoty          116 111
Európska linka pre hľadané deti116 000

Poruchy:

Elektrina0850 12 33 33
Plyn0850 11 17 27
Voda056/671 24 20

SPP

Poruchová linka SPP0850 111 727
Zákaznícka linka SPP  0850 111 363

Východoslovenská vodárenská spoločnosť

Závod Trebišov  056/671 21 11
Dispečing poruchy  056/672 26 92
Zákaznícke centrum Trebišov   056/671 24 30
Call centrum Trebišov056/671 27 77