Preskočiť na obsah

Profil verejného obstarávateľa

 • Verejný obstarávateľ: Obec Černochov
 • Sídlo:Lesná 40/12, 076 32 Borša
 • Štatutárny zástupca: p.Angela Kálmánová
 • Web: www.cernochov.sk
 • IČO: 00331431
 • DIČ: 2020730393
 • Bankové spojenie: IBAN: SK83 5200 0000 0000 1048 5523
 • Telefón: + 421 56 679 22 17
 • E-mail: starostkacernochov@gmail.com
 • Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Ing. Karol Fábry – pre proces verejného obstarávania
 • Tel.: +421 517713873
 • Mail: fabry@tenderteam.sk

Profil verejného obstarávateľa

 • Verejný obstarávateľ: Obec Černochov
 • Sídlo:Lesná 40/12, Černochov 076 32
 • Štatutárny zástupca: p.Angela Kálmánová
 • IČO: 00331431
 • DIČ: 2020730393
 • Bankové spojenie: IBAN: SK80 5200 0000 0000 1073 1181
 • Telefón: + 421 56 679 22 17
 • E-mail:  obec.cernochov@post.sk
 • Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Ing. Milan Filip
 • Tel.: 056/285 02 27
 • Mail: milan.filip@elauk.sk