Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie obce Černochov č. 3/2023 o miestnych daniach